OSU!

Kjære Klubbleder.

Som informert om tidligere arrangerer vi et teknisk DAN seminar før årets DAN gradering på Moi den 27. juni.

Det blir selvsagt få utøvere på dette seminaret og her vil hver kandidat få en eksakt tilbakemelding på hva hun/ han trenger å trene mer på i de neste 2 ½ måneder.

Vi blir minimum 3 instruktører på ca 10 personer.

Samlingen er berammet til 9,10 og 11. april 2010.

Første økt starter kl 19.00 på fredag den 9. april.

Siste økt slutter senest søndag den 11. april kl 13.00.

NB. Ta med eget video kamera eller ditt eget SD kort som passer til mitt Sonny digital kamera.

Samlingen koster 700 kr/ person som kan betales på konto nr: 7077 05 31878 – Lørenskog Karate Klubb.

Seminaret skjer på Benterud skole på Lørenskog.

Triaden hotell ligger rett over gaten og vi har dessuten selvsagt gratis overnatting i vår egen dojo.

Det er svært viktig at du som klubbleder nå bruker mye tid på dine kandidater slik at de har vært igjennom alt før de kommer til Lørenskog.

Hjertelig velkommen.

Beste hilsener,

Lars