OSU!

Til alle lagledere (utøvere og klubber). Dette blir et kjempestevne, med mange deltakere.

Her følger viktig informasjon, les alle vedleggene.
Legger ved legeattest for de som stiller i fullkontakt.

Les mer på www.kampsport.no www.nkko.no www.karatekvinesdal.no

Festmiddagen er det påmeldt ca 80 stk (foreløpig). 
Husk å oppgi type middag og dessert.

Velkommen til Kvinesdal og NM 2009.

Med Vennlig Hilsen 
Gunnar Gundersen
Kvinesdal Karate Klubb 
Klubbleder og stevneleder

Påmeldte i kamp

Tidskjema NM 2009

Informasjon til alle utøvere

Legeattest til fullkontakt