Norges Kyokushin Karate Organisasjon(NKKO) har to årlige innmeldinger av sine medlemmer.

I tillegg er det løpende innmelding av nye grader ved gradering etterhvert som de avholdes i de enkelte klubber.

Innrapportering av medlemmer skal skje den 15. Mars og den 15. Oktober.

Den 15. Mars innbetaler klubben kr. 150,- pr medlem samt kr. 200,- i klubb avgift.

Den 15. Oktober innbetaler klubben kr. 150,- pr nye medlem.

Alle gamle og nye medlemmer skal innrapporteres og betales for.

Medlems registreringen skal skje med NKKO’s Medlem & graderings mal som kan lastes ned på bunnen av denne siden. (Det kan gis unntak fra denne malen så fremt oppsettet er gjort på følgende måte: Skal inneholde samme informasjon som malen inneholder. I tillegg skal fornavn, etternavn osv. være i separate koloner. Dokumentet må være i excel format.)

Innmeldinger som ikke følger ovennevnte rettningslinjer vil bli returnert med informasjon om å sende inn på nytt.

Medlem & graderings oversikt sendes til NKKO’s kasserer med kopi til NKKO’s president innen den angitte fristen!

Osu, Marius Ommedal kasserer i NKKO.

Medlem- og graderingsmal