Det er gjort noen små endringer i regelverket for semikontakt. Bruk av beskyttelsesvest er nå borte i klassen for 15-17 år. Bakgrunnen for denne endringen er gode tilbakemeldinger etten NM i Kristiansund 2007. Det er fortsatt beskyttelsesvest i klassene for 11-12 år og 13-14 år.

Det er også gjort en endring i aldersinndelingen i juniorklassene. De nye klassene er 11-12 år, 13-14 år og 15-17 år. Denne endringen er gjort for å harmonisere klassene med NKF sine klasser for fullkontakt med begrensning. Det er en stor fordel for utøverene at regelverket er likt uavhengig av om stevnene går i NKKO eller NKF regi.

Videre er det endret litt i teksten rundt hansker. Regelverket sier nå at hansker skal ha minimum 15. mm polstring (i samsvar med NKF regelverket). I tillegg er det laget en bestemmelse om at arrangør kan avvike fra dette om ønskelig. I slike tilfeller bør arrangør stille med hansker slik at alle får like.

Oppdater regelverk her.