NKKO arrangerte den årlige klubbleder samlingen hos Lørenskog karate klubb.

40 deltakere fra hele landet trosset kraftig snøvær og ankom Benterud skole klare for trening.Shihan Pinero hadde tatt turen fra varme Spania til kalde Lørenskog.

Første økt fredag kveld ble viet mye mot nybegynner og barne trenings metoder.

Shihan hadde som vanlig mange gode tips å komme med, og det ble en lærerik og fin økt som gikk rolig for seg. (bortsett fra et lite uhell med en tå som gikk ut av ledd...)

Lørdag ble det to økter som inneholdt noe repetisjon fra fredag og deretter ble det fokusert på Kata.

Kata som ble gjennomgått var Tekki -ichi, ni, san og Bassai dai som alle er nye for Kykushin.

Søndag ble viet til ytterligere repetesjon av de nye Kata'ne, og deretter hadde Sensei Gorm og Sensei Hugo en økt med applikasjoner til Pinan ichi..

Det hele ble avsluttet med at Shihan Antonio hadde en liten gjennomgang av den nye Syllabusen, som blir en europeisk standard.

Den nye Syllabusen vil etter all sannsynlighet ble klar i løpet av mai og den vil gjelde fra 2009.

På lørdags kveld ble Årsmøtet avholdt. Samtlige klubber i NKKO deltok, bortsett fra en. 3 personer kom dessverre ikke opp fra Sola pga av været.

Årsmøtet var særdeles konstruktivt og tonen blant delegatene var svært positiv. Mange saker ble behandlet på en profesjonell måte.

Og 2 nye klubber ble varmt tatt imot i NKKO.

En stor takk til Shihan Antonio som tok turen til oss.

Også stor takk til alle som deltok og gjorde klubbleder samlingen mulig.

Det ble tatt noen fine bilder!

Treningsweekend_2008_144

Treningsweekend_2008_150

Treningsweekend_2008_156