Det nærmer seg NM. Her er en spesifisering av reglene som vil gjelde under NM i semikontakt (knockdown med begrensning).

Spesifisering av regelverk og avvik fra gjeldende NKKO regelverk:

Kamptid er 2 minutter for junior og 3 minutter for senior. Avgjørelse etter 1 runde. Ingen kamp avgjøres på vektdifferanse.

Hansker skal være ca. 3 cm tykke. Sekkhansker er ikke tillatt i dette stevnet.

Brystkopper for jentene er påbudt. Disse skal kun beskytte brystene, ikke halve kroppen.

Tannbeskytter er valgfritt.

Leggskinn er påbudt.

Vest er ikke tillatt.

Hjelm er påbudt.

Hodespark er kun tillatt mot siden av hodet. Hard kontakt til hodet er ikke tillatt.

Knespark (hiza geri) er forbudt mot hodet, men tillatt mot kropp og lår.

Hansker og leggskinn lånes ut av arrangerklubben på stevnedagen. Alle skal ha likt utstyr.

Ta med egen hjelm!

Utover de nevnte avvik gjelder semikontakt regelverket til NKKO. Oppdatert regelverk finner du her.

Lykke til!