Her følger en noe forsinket rapport fra sommerleiren 2007 på Tjøme.

Det ble gjennomført 12 økter med unntak av de som byttet ut den siste treningen med en gradering. Leiren startet onsdag 26. juni og var ferdig søndag 01. juli.

Stedet var det samme som tidligere år nemlig Tjøme som tilbød oss i år som i fjor et flott vær, det var rett i overkant av 120 deltagere med på leiren. Årets instruktør panel besto av Shihan Antonio Pinero, Shihan Lars Høquist, Sensei Geir Havreberg, Sensei Jarle Sundvor, Sensei Tom S. Erga, Sensei Gorm Øian, Sensei Hugo Mani, Sempai Johnny Reiestad, Sempai Alejandro Navarro, Sempai Susanne Jones & Sempai Marius Ommedal.

Det var i år mange forventinger på hvordan det nyeste medlemmet på instruktør listen Sempai Alejandro Navarro regjerende Europa mester i Åpen klasse 2006 skulle fremtre. Sempai Alex som det fort ble forkotet til instruerte i hovedvekt landslaget, men fikk i løpet av leiren instruert samtlige deltagere. Dette var et kjempe flott tilskudd og han instruerte med stor glede og tilførte mange ideer og tanker på hvordan man underviser og gjennomfører ulike kamp mønster og teknikker i knockdown kumite. Landslaget fikk blant annet grundig lærdom i en rekke tobi(hopp) spark som de neppe har prøvd tidligere.

De yngre utøverne var også en viktig del for den Spanske Europa mesteren som viet mye av tiden på leiren på de yngre og lavere graderte. Dette var på alle måter et kjempe flott tilskudd og vi håper alle å treffe Sempai Alex igjen neste år.

Forruten dette leverte Shihan Antonio Pinero en del ny tenke måter som satte de lavere graderte samt de høyere graderte på prøve. Shihan Lars gjennomgikk en del grunnprinsipper relaterte til effektive og gode slag forruten en masse annet. Blant annet de nye Tekki kataene.

På sommerleiren 2006 ble det for første gang gjennomfort trening for et landslagi kata. Dette ble også gjennomført i år til manges glede. Sempai Susanne Jones, den nye landslags trener i Kata, fikk en gjeng på ca. 20 utøvere som skal fortsette innsatsen videre mot NM og kanskje EM.

Sensei Jarle Sundvor og Sensei Gorm Øian gikk igjennom en god økt med de høyere graderte relatert til selvforsvar. Sensei Jarle gjennomgikk applikasjoner på ulike angrep som holding i arm, hals ovs. Mens Sensei Gorm gikk mer i dybden på Tekki 1, noe som utøverne satte stor pris på.

Graderingen holdt meget høy standard i år og Branch Chief Lars Høgquist kunne sende av gårde 16 forespørsler om nye dangrader til Honbu i Tokyo. Vi gratulerer alle sammen med sin ny grad.

Årets sommerleir ble en stor suksess og det virket som alle deltagere hadde stor glede og utbytte av å være med.

Ous - vi sees neste år!

Mvh Marius Ommedal