Lege Yngve Mikkelsen har gått gjennom kravene til helseattest for fullkontaktsutøvere. Yngve som har mange års erfaring som stevnelege i Lørenskog, har nå laget en helseattest som kan brukes i forbindelsese med fullkontaktsstevner.

Attesten er ment som en hjelp til både utøver og lege for å sikre en relevant undersøkelse. Attesten skal fylles ut og undertegnes av lege. Attesten er gyldig i et år og skal fremlegges for stevnelege ved registrering.

Det understrekes at dette bare er et eksempel på en legeattest, andre typer legeattester vil selvsagt også bli godtatt.

Helseattesten finner du nederst på denne side. Skriv den gjerne ut og ta den med til legen når du trenger helseattest.

Yngve bemerker at det kan bli spørsmål om hva dette skal  koste fra den enkelte lege siden skjemaet ikke er godkjent av den norske legeforening.

NKKO helseattest