Det er innført nye rutiner for helseerklæring samt betaling av kamplisens for alle fullkontaksutøvere. Endringene skjer i forbindelse med at Norges Kampsport Forbund (NKF) nå står som arrangør av fullkontaktsdelen av stevnet. Det er ingen endringer for deltagere i semikontakt eller kata.

Den første endringen gjelder innskjerpelse av krav om medbragt helseerklæring for fullkontaktsutøvere. Alle fullkontaktsutøvere må ha med en slik erklæring, Jfr. punkt 2.3 og 2.4 i fullkontaktsreglene.

Utøver skal legge frem helseattest for stevnelege. Helseattesten skal være utstedt av lege, under ett år gammel og innført i utøverens startbok. Helseattesten skal baseres på følgende:

- en fullstendig klinisk undersøkelse

- en nevrologisk undersøkelse

- opplysninger om tidligere skader og sykdom av betydning for deltakelse i organisertkampaktivitet som tillater knockout.

Den andre endringen gjelder betaling av kamplisens til NKF. Konkurranselisens kan ikke betales på stevnet. Lisensen koster kr 150,- og er gyldig ut 2007.

Se link til konkurranselisens: http://www.kampsport.no/t2.asp?p=59077

Se også her: http://www.kampsport.no/t2.asp?p=59225

Problemer med pålogging klubben online? se her: http://www.kampsport.no/t2.asp?p=59227

Lisenspriser: http://www.kampsport.no/t2.asp?p=59226

Ved spørsmål om lisens eller problemer med det praktiske ta kontakt med Robert Hamara i NKF.

For de klubber som ikke er medlemmer av NKF er det laget en ordning hvor det betales 50 kr. per fullkontaktsutøver til NKF. Reglene er som følger:

Ekstraavgift pålydende kr 50,- pr. utøver pr. stevne (for klubber som ikke er medlem i NKF).

Avgiften betales samlet fra hver enkelt klubb til NKF v/ Robert Hamara.

Innbetaling merkes ”ekstraavgift fullkontakt karate” og betales inn på kontonr: 51340606136  innen påmeldingsfristen. Kvittering skal fremvises ved innregistrering stevnedagen.

Det er meget viktig at alle fullkontaktsutøvere har disse formalitetene på plass før stevnet! Om dette mangler kan ikke utøveren starte i fullkontakt.

Lykke til!