kumitesvabergArendal karateklubb ble stiftet i 1987. Vi er en forholdsvis liten klubb som holder til ca. 8 km øst for Arendal sentrum, nær Eydehavn, vi lå opprinnelig i en annen kommune.

Fordi kjernen av medlemmene fra starten av har kommet fra dette området har vi valgt å bli her, å flytte nærmere Arendal sentrum kunne nok på sikt gitt oss flere medlemmer, men vi ville fått andre utfordringer i stedet. Vi har greie forhold med gratis leie av en akkurat passe stor gymsal på stedets ungdomsskole. Medlemstallet varierer mellom 25 - 30 og blir neppe særlig større, men klubben representerer et fint tilbud til unge og voksne på stedet. Vi har i mange år vært knyttet opp mot Shihan Lars Høgquist i forbindelse med treningshelger og graderinger.

gruppesvaberg2Vi trener fast to ganger i uka, men har som regel også fritrening på lørdager. Som i de fleste små klubber går det i perioder med hvor aktive vi er utad, vi har tidligere hatt ganske hyppig deltakelse i NM og andre stevner, men når kjernen av de konkurranseaktive flytter ut må vi falle tilbake og bygge opp på nytt igjen. Nå er vi inne i en fase hvor vi kanskje
etter hvert vil få fram en stall med yngre, konkurranseaktive medlemmer. Spesielt kan de nye kampreglene for semikontakt kanskje bidra til å få opp interessen. I år hadde vi 5-6 medlemmer på sommerleiren, det var ca. 20 prosent av
klubben!

Bilder: Håvard T. Olsen