Treningsfilosofi

TRENINGSMANUAL FOR KYOKUSHIN KARATE

ETIKETTE VED TRENINGENS BEGYNNELSE

 1.  Elevene stiller på linje, rangert etter grad og med ansiktet mot fronten av lokalet. De med svart belte står fremst. De resterende stiller opp etter grad, fra høyre side i lokalet (sett mot fronten).
 2. På instruktørens kommando om å innta ”seiza” skal elevene knele med rett rygg og nevene knyttet – hvilende på lårene. Hodet skal være vendt fremover – bestemt, men ydmykt.
 3. På kommandoen ”Shizen Ni Rei” (som bokstavelig talt er en hilsen til gudene) skal elevene hilse og si ”Osu”. (Denne hilsen utføres vanligvis mot et bilde at Sosai, eller et alter til hans ære, siden Sosai etter japansk tradisjon ble forvandlet til en gud etter sin død).
 4. Instruktøren eller den høyest rangerte elev gir kommandoen ”Mokuso” (meditasjon) hvorpå elvene lukker øynene, og konsentrere seg om den forestående treningen.
 5. Etter 1-2 min. sies kommandoen ”Mokuso Yame” (meditasjon slutt) og elevene åpner øynene igjen.
 6. På kommandoen ” Shihan/Sensei/Senpai Ni Rei” hilser elevene og sier ”Osu”.
 7. Instruktøren ber alle reise seg opp (Tatte Kudasai), og treningen kan begynne.

ETIKETTE VED TRENINGENS SLUTT

 1. Elevene stiller på linje på samme måte som ved begynnelsen av undervisningen.
 2. Kommandoen ”Seiza” vil bli gitt av instruktøren (jfr.pkt.2 ved treningens begynnelse).
 3. På kommandoen ”Shizen Ni Rei” hilser elevene og sier ”Osu” (til Sosais ære) jfr.pkt.3 ved treningens begynnelse..
 4. Instruktøren eller den høyest rangerte eleven fremsier ”Dojo Kun” (Kyokushins løfte) og alle elevene gjentar de sju versene etter ham/henne.
 5. Samme person gir kommandoen ”Mokuso” og alle elevene lukker straks øynene for å meditere.
 6. Etter 1-2 min. gis kommandoen ”Mokuso Yame” og elevene åpner øynene igjen.
 7. Deretter gir instruktøren kommandoen ”Shihan/Sensei/Senpai Ni Rei” og alle elevene hilser med ”Osu”. (Denne hilsen refererer seg til alle Shihaner – inkludert Kancho).
 8. Den høyeste rangerte gir kommandoen ”Shihan /Sensei /Senpai Ni Arigato Gozaimashita” (som betyr ”takk til Senpaiene”) og deretter ”Otaga Ni Arigato Gozaimashita” (som betyr ”takk til hverandre/hver enkelt”). Elevene svarer på hver kommando med å hilse og si ”Arigato Gozaimashita”.
 9. Instruktøren avslutter undervisningen med å kunngjøre at treningen er over og ber alle om å reise seg. Alle reiser seg opp og håndhilser (med begge hendene) på instruktøren. Den høyest rangerte hilser først. Noen ganger vil instruktøren ikke gi befaling om å knele, men derimot om å bli stående i ”Musubi Dachi” for å gjøre ”mokuso”.Andre  ganger vil han kanskje heller ikke håndhilse på elevene, men derimot velge å bare hilse på dem etter hvert som de går frem for å takke ham. Det er opp til den enkelte instruktør hva han velger, men vanligvis er den førstnevnte prosedyren den mest passende.
 10. Elevene hjelper til med å rydde/rengjøre dojogulvet og resten av treningslokalet. Hvis taikotrommen er blitt brukt skal denne rengjøres samtidig. Selv om det ikke blir gitt noen kommando om rydding/vasking, skal elevene likevel gjøre dette og forlate utstyret rent og i orden. Det samme gjelder for dusj og garderober.

KYOKUSHIN LØFTE (DOJO KUN)

 1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.
 2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.
 3. Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.
 4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.
 5. Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.
 6. Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.
 7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke å oppfylle karatens dypeste mening.

TRENING

Karatetrening er ensbetydende med utallige repetisjoner. Noen snarvei utenom dette finnes ikke. Den sanne og dype forståelse av karate er et resultat av trening, og kommer med årene for de som målbevisst går inn for å lære. Alle karateutøvere anbefales å tilegne seg mest mulig kunnskaper om karate, både når det gjelder teori og praksis. Skal en få full forståelse og utbytte av karate, må en legge hele sin konsentrasjon i treningen.

For at en bedre skal forstå undervisningen innen Kyokushinkai-karate er det utarbeidet syv punkter som gjør det lettere å skjønne hvorfor utviklingen er trinnvis:

1. Posisjon - Stilling.
2. Balanse - Stilling under kontroll.
3. Teknikk - Korrekt utførelse.
4. Koordinering - Balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk.
5. Hurtighet - Bedre og hurtigere utførelse av ovenstående.
6. Kraft - Mer kraft i utførelsene.
7. Refleks - Alt ovenstående blir naturlige bevegelser.


Det er viktig å erkjenne at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må innse at ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli gode i karate.

[rokdownload menuitem="6" downloaditem="94" direct_download="false"]For å laste ned Syllabus - trykk her[/rokdownload]